การเลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 - 16.00 น.

***กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักของนักเรียน***
ซึ่งสามารถโหวตได้ครั้งเดียวเท่านั้น

^